Blog

Solicitud de residencia

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Hiszpanii. 

Musisz spełniać konkretne warunki i przejść przez proces aplikacyjny. Oto ogólny przewodnik krok po kroku, jak to zrobić.

Wybór rodzaju pobytu:


Zanim złożysz wniosek, musisz określić, czy ubiegasz się o zezwolenie na pobyt stały (residencia permanente) lub czasowy (residencia temporal). Wybór zależy od twoich okoliczności, takich jak praca, nauka, rodzina, itp.

Spełnienie warunków:


Upewnij się, że spełniasz warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt w Hiszpanii w danym celu. Na przykład, w przypadku pracy, będziesz potrzebował oferty pracy lub umowy o pracę.

Projekt bez nazwy (17)
Projekt bez nazwy (19)
BLOG

Dokumenty:

Zbierz niezbędne dokumenty, które potwierdzą twoją sytuację i cel pobytu. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od celu, ale mogą obejmować:

Kopia dokumentów.

Oferta pracy (w przypadku pracy)

Dowody finansowe potwierdzające, że jesteś w stanie utrzymać się w Hiszpanii.

Świadectwa urodzenia lub małżeństwa (w przypadku rodziny).

Inne dokumenty związane z twoim przypadkiem.

Złożenie wniosku:

  • Udaj się do właściwego urzędu lub konsulatu w Hiszpanii w celu złożenia wniosku o Solicitud de Residencia. Wniosek można zazwyczaj złożyć osobiście, ale warto wcześniej umówić się na wizytę.
  • Podczas składania wniosku musisz uiścić opłaty związane z przetworzeniem wniosku. Opłata może się różnić w zależności od rodzaju wniosku.
  • Twój wniosek zostanie poddany ocenie przez władze imigracyjne. Proces ten może zająć pewien czas, a czas oczekiwania może się różnić w zależności od regionu.
  • W przypadku pozytywnej oceny wniosku będziesz musiał podpisać umowę przed notariuszem. To jest moment, w którym zostaje udzielone zezwolenie na pobyt.
  • Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt, będziesz musiał zarejestrować swoje miejsce zamieszkania w lokalnym urzędzie lub lokalnym Rejestrze Mieszkańców (Padrón Municipal).

Podsumowanie

To ogólny przewodnik po procesie ubiegania się o Solicitud de Residencia w Hiszpanii. Procedury i wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od celu i regionu, dlatego warto skonsultować się z lokalnymi władzami imigracyjnymi lub prawnikiem ds. imigracji w celu uzyskania dokładnych informacji i wsparcia.

Jesteśmy tu po to aby zaoszczedzić Twój czas

Kontakt

Social Media

Copyright © Traduce 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone