blog

Rejestracja pojazdu w Hiszpanii​​

Jest to proces wymagający pewnych formalności. Oto ogólny przewodnik krok po kroku, jak to zrobić

1. Uzyskanie numeru identyfikacyjnego obcokrajowca (NIE)

Jeśli nie jesteś obywatelem Hiszpanii, ale mieszkasz tam lub planujesz dłuższy pobyt, będziesz musiał uzyskać numer NIE (Numero de Identidad de Extranjero). NIE jest potrzebne do wielu procedur, w tym rejestracji pojazdu.

2. Ubezpieczenie pojazdu


Przed rejestracją pojazdu w Hiszpanii musisz mieć ważne ubezpieczenie komunikacyjne.

3. Przegląd techniczny "ITV"


„Inspección Técnica de Vehículos” – Musisz udać się na przegląd techniczny w jednym z centrum ITV. W trakcie przeglądu sprawdzane są warunki techniczne pojazdu. Pozytywny wynik przeglądu jest konieczny do zarejestrowania pojazdu.

4. Podatek od transakcji patrimonialnych i prawnych


ITP – Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: W zależności od okoliczności, konieczne może być uiszczenie podatku od transakcji patrimonialnych i prawnych.

Projekt bez nazwy (21)
21b2a6a8-77bb-4af4-bdf8-4eadf18e3d95_alta-libre-aspect-ratio_default_0
Blog

5. Zebranie wymaganych dokumentów

Przed pójściem do odpowiedniego urzędu, zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak:

Dowód rejestracyjny pojazdu z kraju, z którego przyprowadzasz pojazd.

Dokument potwierdzający status celnikowy pojazdu.

Dowód przeglądu technicznego (ITV).

Dowód ubezpieczenia komunikacyjnego.

Potwierdzenie opłacenia podatku ITP.

6. Wizyta w wydziale komunikacji


Oficina de Tráfico – Tam będziesz musiał dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty oraz opłacić opłaty związane z rejestracją pojazdu.

7. Odbiór numeru rejestracyjnego i dokumentów


Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz nowy numer rejestracyjny i wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające rejestrację pojazdu w Hiszpanii.

Podsumowanie

To ogólny przewodnik po procesie rejestracji pojazdu w Hiszpanii. Jednak procedury i wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i rodzaju pojazdu. Dlatego warto skonsultować się z lokalnym urzędem ruchu lub doradcą ds. ruchu drogowego, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące rejestracji pojazdu.

Jesteśmy tu po to aby zaoszczedzić Twój czas

Kontakt

Social Media

Copyright © Traduce 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone